Posted by admin | Listopad - 30 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są tworzone na ogół po to, żeby przekazywać istotne wiadomości połączone z prowadzoną działalnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. W szeregu przypadków umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji lub adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do formalnej korespondencji urzędowej zawierają zazwyczaj nazwę i adres siedziby firmy, niejednokrotnie również NIP i REGON. Tutaj z pewnością gadżety reklamowe koszalin są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, na ogół, wszelkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Inne wpisy:

Comments are closed.