img

SPZOZ Sobienie-Jeziory

Promocja zdrowia

W ramach promocji zdrowia będącej składową naszej działalności leczniczej, oferujemy naszym pacjentom konsultacje diabetologiczne i pulmonologiczne.

Dzięki współpracy SPZOZ Sobienie - Jeziory z lekarzami diabetologiem i pulmonologiem, osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na cukrzycę i choroby płuc a także osoby, które już chorują na cukrzycę i choroby płuc mogą na miejscu korzystać z badania i porad w/w Lekarzy Specjalistów.

Z wizyt u lekarzy diabetologa i pulmonologia mogą skorzystać pacjenci zapisani do SPZOZ Sobienie - Jeziory (aktywna deklaracja do lekarza POZ), którzy zostaną skierowani na taką konsultację przez prowadzącego lekarza POZ.