img

SPZOZ Sobienie-Jeziory

1. Godziny pracy SPZOZ Sobienie - Jeziory:

w godz. 8.00 - 18.00 d poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, wolnych ustawowo od pracy.

2. Rzecznik praw pacjenta:

bezpłatna infolinia: 800 190 590

www.rpp.gov.pl

3. Nie pobieramy opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

4. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością:

• Iniekcja domięśniowa – 15 PLN

• Szczepienie – 15 PLN

• EKG – 20 PLN

• Badania laboratoryjne wg cennika Laboratorium posiadającego aktualną umowę z SPZOZ Sobienie – Jeziory, dostępny w rejestracji SPZOZ Sobienie – Jeziory.