Posted by admin | Wrzesień - 20 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

By zostać lekarzem wypada skończyć kłopotliwe studia lecznicze, odbyć staż w szpitalu lub przychodni oraz dopiero wtenczas wolno rozpocząć prowadzenie samoistnej praktyki leczniczej. W Polsce tytuł medyka zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednolite studia na wydziale leczniczym dowolnej uczelni medycznej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z pospolitym dyplomem magistra. Absolwent posiada niemniej jednak tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo egzekwowania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie w wielu przypadkach przeprowadza się usg ortopedyczne warszawa. Tytuł lekarza profesjonalisty otrzymuje się po około 5 latach wyjątkowego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Można zrobić więcej niż jedną specjalizację, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze fachowcy muszą się ciągle kształcić, bo medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek lekarskich oraz udział w konferencjach czy sympozjach lekarskich.
źródło: http://listmotywacyjny.biz.pl, korczakfestiwal.pl, http://www.meskakuchnia.pl.

Inne wpisy:

Comments are closed.